Obchodní podmínky

I. Ceny

Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH (jsme plátci DPH), pokud není uvedeno jinak. Ceny produktů uvedené v nabídce jsou tedy konečné. V případě cenové nabídky v internetovém obchodě ProfiDetektory.cz je cena platná dokud je zobrazena u konkrétního zboží. V případě individuální nabídky formou emailu zůstává nabídka platná 7 dní od jejího uvedení či do odvolání.

II. Provedení objednávky

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Prodejce si vyhrazuje právo na jakékoli vzniklé nepřesnosti a chybné informace v parametrech zboží a v cenách u nabízeného zboží.

Dodáváme jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Nedodáváme zboží dovážené ze zemí třetího světa. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o zboží nové, nepoužité.

III. Způsob platby

Kupující si může vybrat ze dvou způsobů platby.

  • 1. Platba předem na účet - platba na základě dodání platebních údajů, nebo proformafakury.
  • 2. Platba dobírkou - platba v hotovosti při převzetí zásilky u přepravce.

V prvním případě činí poštovné a balné 70 Kč, ve druhém případě 130 Kč. Cena expedičních nákladů může být navýšena vzhledem k charakteru a ceně zásilky, může tak být učiněno jen po předchozí dohodě s kupujícím.

IV. Přepravní podmínky

Zboží je přepravováno Českou poštou, s. p. Forma zásilky (doporučená zásilka, cenné psaní, cenný balík či profi balík) odpovídá charakteru, rozměru a množství zboží, je volena tak, aby zboží dorazilo v pořádku bez poškození během běžné přepravy.

V. Dodací lhůta

Pokud je zboží skladem, je v převážné většině případů odesláno během 2 pracovních dnů. V případě jakýchkoli problémů může dojít k prodloužení lhůty. V tomto případě bude zákazník včas informován. Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet. Samotná doba přepravy záleží na podmínkách přepravce, tou je Česká pošta, s. p.

Pokud není zboží skladem, dodací lhůta se může protáhnout na několik dní a déle.

VI. Reklamace a záruka

VÝMĚNA A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě potřeby je možné se dohodnout na případné výměně, nebo navrácení zboží. Zboží musí zůstat v krabičce nevyjmuté a zapečetěné v původním balení. Náklady spojené s výměnou anebo vrácením zboží nese v plné výši kupující. Na vrácení zboží má kupující (fyzická osoba dle nového Občanského zákoníku ČR) zákonné právo ve lhůtě 14 dní od přijetí zboží. Vracené zboží nesmí být poškozené nebo viditelně opotřebované, nesmí chybět jeho část ani návod a další dokumenty. Musí zůstat v původním obalu.

Zboží je možné navrátit osobně na adrese provozovny a sídle společnosti anebo přepravní službou na tuto adresu. Zboží není možné při navrácení zasílat na dobírku.

Tato možnost neplatí při osobním zakoupení zboží v kamenném obchodě. 

 REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřizujeme v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí a případné vady neprodleně hlásit. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Záruka se nevztahuje na:

1. vady vzniklé běžným používáním,
2. nesprávným použitím výrobku,
3. nesprávným skladováním.

Postup při reklamaci:

Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně. Zboží je možné reklamovat pouze s původním balením a kupním dokladem. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží na naši kontaktní adresu. Jsme oprávněni k prodloužení uvedené lhůty ze zvláštních důvodů (např. nutnost delšího testování, potřeba zaslání zboží do zahraniční k výrobci apod.). V případě delších reklamací, vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

VII. Výluka a omezení provozu obchodu

Vyhrazujeme si právo v případě výpadku serveru nebo softwarové chybě zrušit či odmítnout objednávky, které by nám přinesli ztrátu.

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude žádné osobní údaje a další svěřená data kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející s obchodem, bez souhlasu vlastníků těchto údajů a dat. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje a další data budou na žádost kupujícího vymazána z databáze prodávajícího. Zákazník má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku.

2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2014 a nahrazují jejich předchozí znění.

Provozovatelem obchodu je společnost TerraScan s.r.o., se sídlem Trnitá 14, 602 00 Brno, IČ 29352002, DIČ CZ29352002. Subjekt je plátcem DPH. Spisová značka: C 74432 vedená u Krajského soudu v Brně.

Doručovací a kontaktní adresa je shodná s adresou sídla společnosti. Další informace a kontakty jsou uvedeny na stránce Kontakty.

Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů


DomůDomů

Filtr zboží

Výrobci

Armand

Detech

Garrett

KTS

Lorenz

Minelab

Nexus

NOKTA Engineering

Notsi, ltd.

OKM

Teknetics

White's

XP

Rozsah cen

Od:
Do:
Army dárek k detektorům zdarma